ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
servicesmain 

Η εταιρεία είναι οργανωμένη με πρότυπα τεχνικών εταιρειών μεσαίας κλίμακας ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία και ταχύτητα ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι να παρέχει υπηρεσίες που αφορούν τη σύλληψη ενός έργου και τον λεπτομερή σχεδιασμό του.

Στρατηγική της εταιρείας είναι να αναλαμβάνει το γενικό συντονισμό (Γενικός Μελετητής) στα έργα που συμμετέχει, όπως είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά συγκοινωνιακά έργα.

Η δομή της εταιρείας αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  • Τμήμα Σχεδιασμού και Συμβάσεων
  • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
  • Τμήμα Τοπογραφίας – Εθνικού Κτηματολογίου
  • Τμήμα Υδραυλικών Έργων

που υποστηρίζονται κατά περίπτωση από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και
  • Γραμματεία – Λογιστήριο – Προμήθειες

Οι υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνουν την Υλοποίηση Έργων, Εργασίες Πεδίου και την Παροχή Συμβουλών – Τεχνική Εποπτεία.

Για την αντιμετώπιση ειδικών απαιτήσεων των έργων (στατικά, γεωλογικά,
γεωτεχνικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, περιβαλλοντικά, κλπ.)
η εταιρεία συνεργάζεται με ειδικευμένα γραφεία μελετών και εργαστήρια
με τα οποία έχει συνάψει συμφωνίες μακράς διαρκείας.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες: από τη σύλληψη του έργου, τον λεπτομερή σχεδιασμό του
μέχρι και τον γενικό συντονισμό (τεχνική εποπτεία, επίβλεψη και διαχείριση) κατά την
φάση υλοποίησης των έργων.

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr