Υπηρεσίες συμβούλου

Η εταιρεία ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε κατασκευαστικές εταιρείες ή κοινοπραξίες αφενός για τη σύνταξη του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, όταν αυτές συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που αφορούν Μελέτη – Κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων και αφετέρου κατά τη φάση κατασκευής των έργων.

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr