Υδραυλικά έργα

Η εταιρεία ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι πλήρως μηχανογραφημένη και διαθέτει όλα τα απαραίτητα προγράμματα Η/Υ, αρχεία και βιβλιοθήκες για την άρτια και σύγχρονη εκπόνηση των Υδραυλικών Μελετών τόσο από άποψη προδιαγραφών όσο και ως προς τα υλικά, τους εξοπλισμούς, τις εγκαταστάσεις, αλλά και την κωδικοποίηση των τεχνικών πληροφοριών.

Για την εκπόνηση των Υδραυλικών Μελετών η εταιρεία διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό και λογισμικό :

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, δυο (2) plotters, τέσσερις (4) εκτυπωτές, δυο (2) Scanners A3/A4, δυο (2) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Λογισμικό BENTLEY-Culvert Master (Υπολογισμός τάφρων), U.S. Army Corps of Engineers HEC-RAS (Υπολογισμός ανομοιόμορφης ροής σε φυσικά υδατορέματα και ποταμούς), TECHNOLOGISMIKI Works (Υπολογισμός ανοιχτών και κλειστών αγωγών ομβρίων υδάτων), AUTOCAD CIVIL 3D , AUTOCAD MAP5, MICROSOFT PROJECT, ECM (για σύνταξη τευχών δημοπράτησης και σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ),WORD, EXCEL, Access (Βάσεις δεδομένων), Power Point (Παρουσιάσεις), Outlook (Διαχείριση επαφών – επικοινωνία), Adobe Acrobat (Δημιουργία – επεξεργασία PDF αρχείων), Adobe Photoshop.

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr