Μελέτες συγκοινωνιακών έργων

Η εταιρεία ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι πλήρως μηχανογραφημένη και διαθέτει όλα τα απαραίτητα προγράμματα Η/Υ, αρχεία και βιβλιοθήκες για την άρτια και σύγχρονη εκπόνηση των Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων τόσο από άποψη προδιαγραφών όσο και ως προς τα υλικά, τους εξοπλισμούς, τις εγκαταστάσεις, αλλά και την κωδικοποίηση των τεχνικών πληροφοριών.

Για την εκπόνηση των Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων η εταιρεία διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό και λογισμικό :

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, δυο (2) plotters, τέσσερις (4) εκτυπωτές, δυο (2) Scanners A3/A4, δυο (2) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Λογισμικό ΟΔΟΣ, ΟΔΟΣ COGO/TIN, AUTOCAD CIVIL 3D , AUTOCAD MAP5, MICROSOFT PROJECT, ECM (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ), WORD, EXCEL, Access (Βάσεις δεδομένων), Power Point (Παρουσιάσεις), Outlook (Διαχείριση επαφών – επικοινωνία), Adobe Acrobat (Δημιουργία – επεξεργασία PDF αρχείων), Adobe Photoshop.

Διασφάλιση Ποιότητας

iso2

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιόιτητας κατά ISO 900:2008 για Παροχή Υπηρεσιών Μελετών Μηχανικού και Διαχείρισης Έργων.

Περισσότερα >

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες: από τη σύλληψη του έργου, τον λεπτομερή σχεδιασμό του
μέχρι και τον γενικό συντονισμό (τεχνική εποπτεία, επίβλεψη και διαχείριση) κατά την
φάση υλοποίησης των έργων.

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr