Εταιρεία

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, που ιδρύθηκε σαν Ε.Π.Ε. το 1973 από τον κ. Γιώργο Χουρμουζιάδη αποτελεί μετεξέλιξη της Αστικής Εταιρίας ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ίδρυση 1965) όπως αυτή είχε διευρυνθεί μέχρι τότε. Η Εταιρία πήρε τη μορφή της Ε.Π.Ε. και τη σημερινή σύνθεση το 1980, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Ν.716/77, μετατράπηκε δε σε Α.Ε. το 1996. Η Εταιρία αποτελείται από 13 εταίρους, από τους οποίους 11 είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, κάτοχοι Πτυχίου Μελετητή Δημοσίων Έργων, απασχολεί δε ικανό αριθμό μηχανικών, τεχνικών βοηθών, σχεδιαστών και υπαλλήλων διοίκησης.

Επίσης είναι, από το 1983, μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ - HELASCO) και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008, που έχει πιστοποιηθεί από τους Lloyd’s Register Quality Assurance με το πιστοποιητικό αρ. 361049/16-7-2003/ΕΝ για «Παροχή Υπηρεσιών Μελετών Μηχανικού και Διαχείρισης Έργων Τοπογραφίας, Κτηματολογίου, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.), Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων».

Οργανόγραμμα

Διασφάλιση Ποιότητας

iso2

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιόιτητας κατά ISO 900:2008 για Παροχή Υπηρεσιών Μελετών Μηχανικού και Διαχείρισης Έργων.

Περισσότερα >

Η εταιρεία είναι γραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών (Δ15) με
αρ. Μητρώου 85, και  κατέχει  μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες :

  • 01 / Κατηγορία 8 : Στατικές Μελέτες (πτυχίο B τάξης )
  • 02 /  Κατηγορία 10 : Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (πτυχίο Ε τάξης )
  • 03 /   Κατηγορία 13 : Υδραυλικές Μελέτες (πτυχίο Γ τάξης )
  • 04 /   Κατηγορία 16 : Μελέτες Τοπογραφίας (πτυχίο Ε τάξης )
  • 05 /   Κατηγορία 27 : Περιβαλλοντικές Μελέτες (πτυχίο Α τάξης )

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες: από τη σύλληψη του έργου, τον λεπτομερή σχεδιασμό του
μέχρι και τον γενικό συντονισμό (τεχνική εποπτεία, επίβλεψη και διαχείριση) κατά την
φάση υλοποίησης των έργων.

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr