Διασφάλιση ποιότητας

qualitysmallΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 900:2008 για Παροχή Υπηρεσιών Μελετών Μηχανικού και Διαχείρισης Έργων Τοπογραφίας, Κτηματολογίου, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) , Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διασφαλίζει την παροχή ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών με:

  • την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και των σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών (μεθοδικός προγραμματισμός και σχεδιασμός των ενεργειών)
  • την μηχανοργάνωση των εργασιών της, που στηρίζεται στην εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων της πληροφορικής στον τομέα της Τοπογραφίας, των Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων,
  • τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της πάνω στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις,
  • την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου ΣΔΠ.
  • την άμεση και συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησής του και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντίδραση στα τυχόν παράπονά του
  • τον σεβασμό της επιστήμης της Τοπογραφίας, της Υδραυλικής και της Οδοποιίας αλλά και όλων των Εθνικών και Κοινοτικών νομοθεσιών, διατάξεων και προδιαγραφών, που καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών μελετητή σε έργα πολιτικού μηχανικού.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες: από τη σύλληψη του έργου, τον λεπτομερή σχεδιασμό του
μέχρι και τον γενικό συντονισμό (τεχνική εποπτεία, επίβλεψη και διαχείριση) κατά την
φάση υλοποίησης των έργων.

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr