Υλοποίηση έργων
service3
  • Αρχική μελέτη και σχεδιασμό
  • Οριστική Μελέτη
  • Μελέτη Εφαρμογής
  • Τεχνικές λύσεις για έργα ‘’Μελέτη – Κατασκευή’’
  • Διοίκηση και Διαχείριση Έργου
  • Προετοιμασία Διαγωνισμών Μεγάλων Έργων

Για την αντιμετώπιση ειδικών απαιτήσεων των έργων (στατικά, γεωλογικά,
γεωτεχνικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, περιβαλλοντικά, κλπ.)
η εταιρεία συνεργάζεται με ειδικευμένα γραφεία μελετών και εργαστήρια
με τα οποία έχει συνάψει συμφωνίες μακράς διαρκείας.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες: από τη σύλληψη του έργου, τον λεπτομερή σχεδιασμό του
μέχρι και τον γενικό συντονισμό (τεχνική εποπτεία, επίβλεψη και διαχείριση) κατά την
φάση υλοποίησης των έργων.

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr