Ελληνική εταιρεία μελετών εξειδικευμένη σε συγκοινωνιακά έργα
(έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικά, έργα μετρό, τοπογραφικά, υδραυλικά),
μελέτες τοπογραφίας, Εθνικού Κτηματολογίου και απαλλοτριώσεων.

Υπηρεσίες

Η εταιρεία είναι οργανωμένη με πρότυπα τεχνικών εταιρειών μεσαίας κλίμακας ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία και ταχύτητα ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει. Η εταιρεία είναι οργανωμένη με πρότυπα τεχνικών εταιρειών μεσαίας κλίμακας ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία.

Περισσότερα >

Διασφάλιση Ποιότητας

iso2

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιόιτητας κατά ISO 900:2008 για Παροχή Υπηρεσιών Μελετών Μηχανικού και Διαχείρισης Έργων.

Περισσότερα >

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, από τη σύλληψη του έργου, το λεπτομερή
σχεδιασμό του, την τεχνική εποπτεία, την επίβλεψη μέχρι και την
διαχείριση της κατασκευής του.

Eνδεικτικοί Πελάτες

actorvinciaegekavaximpregilo
ergoseapionatticoegnatiaggdelogo metka

Επιλεγμένα έργα μας

ath3
ath7
ath9

Μελέτη και σχεδίαση νέων επεκτάσεων γραμμών μετρό στην Αθήνα. Συμπλήρωση – Τροποποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών, Προμελέτες Χαράξεων, Προμελέτη Νέου Αμαξοστασίου, Μελέτη Ελέγχου Κέντρου Λειτουργίας, Γενικές Οριστικές Μελέτες Χαράξεων.

thes2
thes4
thes1

Μελέτη, Κατασκευή και θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μελέτη Χάραξης Τροχιών και Σηράγγων και Μελέτες εκτροπών κυκλοφορίας (προσωρινές και μόνιμες).

Η Γραμμή του Μετρό στη Θεσσαλονίκη από το «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» έως το Αμαξοστάσιο Πυλαίας έχει μήκος περίπου 9,6χλμ και περιλαμβάνει δεκατρείς (13) Σταθμούς, έναν Επίσταθμο στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ένα Αμαξοστάσιο στην Πυλαία και δύο Διακλαδώσεις με τις μελλοντικές επεκτάσεις του Μετρό προς Σταυρούπολη και προς Καλαμαριά.

sid2
sid1

Το τμήμα της Σ.Γ. Κορίνθου - Πατρών από Χ.Θ. 59+000 έως Χ.Θ. 75+000 (έξοδος Σ.Σ. Διακοπτού) περιλαμβάνει δεκάξι (16) χιλιόμετρα διπλής Σ.Γ., με εννέα (9) κάτω διαβάσεις εγκάρσιων οδών, τρείς (3) άνω πεζοδιαβάσεις, τρείς (3) γέφυρες υδάτινων κωλυμμάτων, δύο (2) σήραγγες συνολικού μήκους 4,3 χλμ. και 4,4 χλμ. παράλληλων και εγκάρσιων οδών.

Εργοδότης : ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

imitos13
imitos2
imitos16

Οι υπόψη μελέτες εκπονήθηκαν στα πλαίσια του έργου : «Μελέτη – Κατασκευή – Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφ. Υμηττού».

Η μελέτη εκπονήθηκε σε τρεις περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο (1983 – 1989) εκπονήθηκε από την ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η Οριστική μελέτη τμήματος Αγ. Παρασκευή – Κατεχάκη μήκους 5,5 χλμ., με δύο ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους, και η προμελέτη των τμημάτων Κοντόπευκο – Αγ. Παρασκευή (1,5 χλμ) και Μπαλάνα – Αγ. Παρασκευή (4 χλμ.). Η μελέτη εκείνη προέβλεπε διατομή 2x2 λωρίδων με πολύ φτωχά χαρακτηριστικά, που έχουν προσδιοριστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ σαν συνέπεια των επιλογών του τμήματος Κατεχάκη – Καρέα.

 

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr