Τοπογραφικά, κτηματολόγιο, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Η εταιρεία ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι πλήρως μηχανογραφημένη και διαθέτει όλα τα απαραίτητα προγράμματα Η/Υ, αρχεία και βιβλιοθήκες για την άρτια και σύγχρονη εκπόνηση των Μελετών Τοπογραφίας τόσο από άποψη προδιαγραφών όσο και ως προς τα υλικά, τους εξοπλισμούς, τις εγκαταστάσεις, αλλά και την κωδικοποίηση των τεχνικών πληροφοριών.

Για την εκπόνηση των Μελετών Τοπογραφίας η εταιρεία διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό και λογισμικό :

Δύο (2) Γεωδαιτικούς Σταθμούς Total Station, τέσσερις (4) δέκτες GPS L1 & L2, τρείς (3) δέκτες GPS L1, τέσσερις (4) φωτογραμμετρικούς σταθμούς, παρελκόμενο εξοπλισμό υπαίθρου (πρίσματα, σταδίες, ακόντια, μετροταινίες, κλπ.), Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, δυο (2) plotters, τέσσερις (4) εκτυπωτές, δυο (2) Scanners A3/A4, δυο (2) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Λογισμικό GNSS SOLUTIONS, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΜΚ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ArcInfo (GIS), Mobile Mapper Office (Διαχείριση GIS δεδομένων), ASHTECH SOLUTIONS (Πρόγραμμα δορυφορικών επιλύσεων), AUTOCAD CIVIL 3D , AUTOCAD MAP5, MICROSOFT PROJECT, ECM ,WORD, EXCEL, Access (Βάσεις δεδομένων), Power Point (Παρουσιάσεις), Outlook (Διαχείριση επαφών – επικοινωνία), Adobe Acrobat (Δημιουργία – επεξεργασία PDF αρχείων), Adobe Photoshop.

Ολοκλήρωση της νέας Σ.Γ. κανονικού εύρους μεταξύ Κορίνθου – Πάτρας, από χ.θ. 59+000 εως χ.θ. 75+000 (Ακράτα – Διακοπτό)
Ολοκλήρωση της νέας Σ.Γ. κανονικού εύρους μεταξύ Κορίνθου – Πάτρας, από χ.θ. 59+000 εως χ.θ. 75+000 (Ακράτα – Διακοπτό)
  • Ολοκλήρωση της νέας Σ.Γ. κανονικού εύρους μεταξύ Κορίνθου – Πάτρας, από χ.θ. 59+000 εως χ.θ. 75+000 (Ακράτα – Διακοπτό)
    Ολοκλήρωση της νέας Σ.Γ. κανονικού εύρους μεταξύ Κορίνθου – Πάτρας, από χ.θ. 59+000 εως χ.θ. 75+000 (Ακράτα – Διακοπτό)
210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr