Τοπογραφικά, κτηματολόγιο, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Τοπογραφικά, Κτηματολόγιο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών > Ολοκλήρωση της νέας Σ.Γ. κανονικού εύρους μεταξύ Κορίνθου – Πάτρας, από χ.θ. 59+000 εως χ.θ. 75+000 (Ακράτα – Διακοπτό)

Στα πλαίσια της σύμβασης εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες :

 • Ενημέρωση και παραγωγή ψηφιακού τοπογραφικού υποβάθρου σε κλίμακα 1:500 κατά μήκος της ζώνης διέλευσης της χάραξης της νέας Σ.Γ. και του παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου με βάση τα υφιστάμενα φωτογραμμετρικά διαγράμματα κλίμακας 1;500 και τα κτηματολογικά διαγράμματα που συντάχθηκαν στα πλαίσια της εγκεκριμένης προμελέτης χάραξης.
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλίμακα 1:200 των περιοχών μελέτης σχεδιασμού των μεγάλων τεχνικών έργων (γέφυρες και μέτωπα σηράγγων).
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλίμακα 1:200 των περιοχών εξόδου των σηράγγων διαφυγής Πλατάνου και Τράπεζας.
 • Συμπληρωματικές Τοπογραφικές αποτυπώσεις στις κοίτες των ποταμών Θολοπόταμου, Κράθι και μικρών ρεμάτων (Χ.Θ. 60+500) για τις ανάγκες εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης, καθώς και τις τοπογραφικές εργασίες προσδιορισμού θέσεων γεωτρήσεων.

Εργοδότης: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. /

 • Φώτο: 410-1
  Φώτο: 410-1
 • img_65_410-2
  img_65_410-2
 • img_66_410-3
  img_66_410-3
 • img_67_410-4
  img_67_410-4
 • img_68_410-5
  img_68_410-5
 • img_69_410-6
  img_69_410-6
 • img_70_410-7
  img_70_410-7
 • img_71_410-8
  img_71_410-8
210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr