methodos.gr

Επιλεγμένα έργα μας > Μελέτες εφαρμογής συγκοινωνιακών έργων της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού κατά τη φάση κατασκευής.

Οι υπόψη μελέτες εκπονήθηκαν στα πλαίσια του έργου : «Μελέτη – Κατασκευή – Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφ. Υμηττού».

Η μελέτη εκπονήθηκε σε τρεις περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο (1983 – 1989) εκπονήθηκε από την ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η Οριστική μελέτη τμήματος Αγ. Παρασκευή – Κατεχάκη μήκους 5,5 χλμ., με δύο ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους, και η προμελέτη των τμημάτων Κοντόπευκο – Αγ. Παρασκευή (1,5 χλμ) και Μπαλάνα – Αγ. Παρασκευή (4 χλμ.). Η μελέτη εκείνη προέβλεπε διατομή 2x2 λωρίδων με πολύ φτωχά χαρακτηριστικά, που έχουν προσδιοριστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ σαν συνέπεια των επιλογών του τμήματος Κατεχάκη – Καρέα.

 

 • imitos13
  imitos13
 • imitos2
  imitos2
 • imitos16
  imitos16
 • imitos6
  imitos6
 • imitos4
  imitos4
 • imitos17
  imitos17
 • imitos3
  imitos3
 • imitos11
  imitos11
 • imitos14
  imitos14
 • imitos1
  imitos1
 • imitos5
  imitos5
 • imitos7
  imitos7
 • imitos8
  imitos8
 • imitos10
  imitos10
 • imitos9
  imitos9
 • imitos15
  imitos15
 • imitos12
  imitos12

Με βάση τη μελέτη εκείνη κατασκευάστηκε μικρό τμήμα του σώματος της οδού (χωματουργικά και μικρά τεχνικά έργα στο τμήμα Δημόκριτος – Παπάγος). Κατά τη δεύτερη περίοδο (1990 – 1995) εκπονήθηκε από την ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. νέα μελέτη σύμφωνα με την οποία η ΔΠΛΥ αποτελούσε μέρος του εξωτερικού δακτυλίου της Αθήνας (Ε.Λ.-Ε.Σ.Σ. & ΔΠΛΥ). Το σύστημα είχε χαρακτηριστεί «κλειστός αυτοκινητόδρομος με ελεγχόμενες (διόδια) εισόδους». Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε υπό την επίβλεψη της ΕΥΔΕ-ΣΕΑ και των συμβούλων της (ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Ε. και ΔΡΟΜΟΣ ΑΣ.ΕΤ) και δημοπρατήθηκε με «παραχώρηση εκμετάλλευσης». Κατά την δεύτερη περίοδο προωθήθηκαν, ως ένα βαθμό, και οι λοιπές μελέτες (γεωτεχνικά, υδραυλικά, γέφυρες, Η/Μ) από τα συνανάδοχα γραφεία ΟΤΜ ΤΕΠΕ, ΟΜΗ ΕΠΕ και ΣΤ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ.

Κατά την τρίτη περίοδο (1996 – 2003), στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεών της, η κατασκευάστρια Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ανέθεσε στην «ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την εκπόνηση των Οριστικών Μελετών Εφαρμογής του γεωμετρικού σχεδιασμού του έργου. Εξ αιτίας των εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων, το έργο ετέθει εξ υπαρχής υπό μελέτη με βάση τις γενικές κατευθύνσεις των προηγηθεισών μελετών.

Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού περιλαμβάνει 7 χλμ. αυτοκινητόδρομου, 2x3Λ, 5 χλμ. αυτοκινητόδρομου 2x2Λ, τρείς (3) ανισόπεδους κόμβους συστήματος και τέσσερις (4) ανισόπεδους κόμβους τοπικής εξυπηρέτησης, 28 (είκοσι οκτώ)σήραγγες συνολικού μήκους 7,5 χλμ., παράλληλους δρόμους και αναβάθμιση ή δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αστικών οδών ή αρτηριών όπως η Λ. Μεσογείων, η Λ. Μαραθώνος ή η Λ. Λαυρίου, η Λ. Σπάτων, η οδός Σολωμού και η Λ. Παναγίτσα – Παλλήνη.

Οι ιδιαιτερότητες του έργου είναι τόσο σημαντικές ώστε δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως το δαπανηρότερο οδικό έργο που έχει ποτέ κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Ένα πλήθος γεφυρών και, κυρίως, σηράγγων συνθέτει το τμήμα Σταυρός – Κατεχάκη – Καισαριανή, ενώ, οι ανατολικός και δυτικός κλάδοι (προς Αεροδρόμιο Σπάτων και Ελευσίνα αντίστοιχα) είναι τοποθετημένοι, σε πολύ μεγάλα μήκη τους, σε επίπεδο –1 (ανοικτή τάφρος με πυκνές διαβάσεις ή Cut & Cover) για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Σημαντική ιδιαιτερότητα αποτέλεσε το γεγονός ότι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης εφαρμογής με παράλληλη υποστήριξη των ειδικών μελετητών (σήραγγες, γέφυρες, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά) αλλά και της κατασκευής, επέβαλε στην ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αυξημένες υποχρεώσεις τόσο ως προς την ποιότητα και την ταχύτητα εκπόνησης των μελετών γεωμετρικού σχεδιασμού, όσο και ως προς την ετοιμότητα της για άμεση επέμβαση όταν τούτο απαιτείτο. Η ανταπόκριση της ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στις υποχρεώσεις της αυτές υπήρξε απόλυτη και επιτυχής.

Εργοδότης : Κατασκευαστική Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr