Ελληνική εταιρεία μελετών εξειδικευμένη σε συγκοινωνιακά έργα
(έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικά, έργα μετρό, τοπογραφικά, υδραυλικά),
μελέτες τοπογραφίας, Εθνικού Κτηματολογίου και απαλλοτριώσεων.

Υπηρεσίες

Η εταιρεία είναι οργανωμένη με πρότυπα τεχνικών εταιρειών μεσαίας κλίμακας ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία και ταχύτητα ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει. Η εταιρεία είναι οργανωμένη με πρότυπα τεχνικών εταιρειών μεσαίας κλίμακας ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία.

Περισσότερα >

Διασφάλιση Ποιότητας

iso2

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιόιτητας κατά ISO 900:2008 για Παροχή Υπηρεσιών Μελετών Μηχανικού και Διαχείρισης Έργων.

Περισσότερα >

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, από τη σύλληψη του έργου, το λεπτομερή
σχεδιασμό του, την τεχνική εποπτεία, την επίβλεψη μέχρι και την
διαχείριση της κατασκευής του.

Eνδεικτικοί Πελάτες

actorvinciaegekavaximpregilo
ergoseapionatticoegnatiaggdelogo metka

Επιλεγμένα έργα μας > Μελέτες εφαρμογής συγκοινωνιακών έργων της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού κατά τη φάση κατασκευής.

Οι υπόψη μελέτες εκπονήθηκαν στα πλαίσια του έργου : «Μελέτη – Κατασκευή – Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφ. Υμηττού».

Η μελέτη εκπονήθηκε σε τρεις περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο (1983 – 1989) εκπονήθηκε από την ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η Οριστική μελέτη τμήματος Αγ. Παρασκευή – Κατεχάκη μήκους 5,5 χλμ., με δύο ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους, και η προμελέτη των τμημάτων Κοντόπευκο – Αγ. Παρασκευή (1,5 χλμ) και Μπαλάνα – Αγ. Παρασκευή (4 χλμ.). Η μελέτη εκείνη προέβλεπε διατομή 2x2 λωρίδων με πολύ φτωχά χαρακτηριστικά, που έχουν προσδιοριστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ σαν συνέπεια των επιλογών του τμήματος Κατεχάκη – Καρέα.

 

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr