Ελληνική εταιρεία μελετών εξειδικευμένη σε συγκοινωνιακά έργα
(έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικά, έργα μετρό, τοπογραφικά, υδραυλικά),
μελέτες τοπογραφίας, Εθνικού Κτηματολογίου και απαλλοτριώσεων.

Υπηρεσίες

Η εταιρεία είναι οργανωμένη με πρότυπα τεχνικών εταιρειών μεσαίας κλίμακας ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία και ταχύτητα ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει. Η εταιρεία είναι οργανωμένη με πρότυπα τεχνικών εταιρειών μεσαίας κλίμακας ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία.

Περισσότερα >

Διασφάλιση Ποιότητας

iso2

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιόιτητας κατά ISO 900:2008 για Παροχή Υπηρεσιών Μελετών Μηχανικού και Διαχείρισης Έργων.

Περισσότερα >

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, από τη σύλληψη του έργου, το λεπτομερή
σχεδιασμό του, την τεχνική εποπτεία, την επίβλεψη μέχρι και την
διαχείριση της κατασκευής του.

Eνδεικτικοί Πελάτες

actorvinciaegekavaximpregilo
ergoseapionatticoegnatiaggdelogo metka

Επιλεγμένα έργα μας > Ολοκλήρωση της νέας Σ.Γ. κανονικού εύρους μεταξύ Κορίνθου – Πάτρας, από χ.θ. 59+000 εως χ.θ. 75+000 (Ακράτα – Διακοπτό).

Το τμήμα της Σ.Γ. Κορίνθου - Πατρών από Χ.Θ. 59+000 έως Χ.Θ. 75+000 (έξοδος Σ.Σ. Διακοπτού) περιλαμβάνει δεκάξι (16) χιλιόμετρα διπλής Σ.Γ., με εννέα (9) κάτω διαβάσεις εγκάρσιων οδών, τρείς (3) άνω πεζοδιαβάσεις, τρείς (3) γέφυρες υδάτινων κωλυμμάτων, δύο (2) σήραγγες συνολικού μήκους 4,3 χλμ. και 4,4 χλμ. παράλληλων και εγκάρσιων οδών.

Εργοδότης : ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

210 211 4731 - 35    /   210 211 6040 Δεστούνη 4, 111 43 Κάτω Πατήσια, Αθήνα
info@methodos.gr